Kancelaria Rachunkowa Partner

Aktualności

Zwolnienia z obowiązku kas fiskalnych w 2024 r.

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem…

czytaj więcej »

Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r.

Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej. Będzie ona polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (na pisemny/elektroniczny wniosek pracownika…

czytaj więcej »

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów

Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3…

czytaj więcej »

Stawki VAT w 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. – rozporządzenie 2 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.…

czytaj więcej »

Obowiązkowa e-faktura dopiero od 2024 r.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 2024 r. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Faktura po jej wystawieniu jest wysyłana do systemu…

czytaj więcej »

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2023 r.

Osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody z 2022 r. będą niższe niż 9 654 400 zł, mogą w 2023 r. prowadzić Podatkową…

czytaj więcej »

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji w Polsce, w przyszłym roku nastąpią dwie zmiany w wynagrodzeniu minimalnym. W dniu 13.09.2022, podczas konferencji premiera ogłoszono przyjętą przez Radę Ministrów w rozporządzeniu stawkę minimalnego wynagrodzenia…

czytaj więcej »

Nowe oświadczenie PIT-2 na 2023 r.

Na  stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowy wzór oświadczenia PIT-2, który będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023. Formularz został rozszerzony o zmiany w PIT wprowadzone Polskim Ładem i zawiera…

czytaj więcej »