Wyższe progi zobowiązujące do badania sprawozdań finansowych

W kwietniu 2024 r. do uzgodnień zewnętrznych ma trafić projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Projekt ma wprowadzić podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. 

Proponowane po zmianie progi do badania przestawiają się następująco:

  • 3 125 000 euro – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz
  • 6 250 000 euro – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i
  • produktów za rok obrotowy,
  • próg zatrudnienia pozostaje bez zmian.

MF zapowiedziało wejście w życie zmienianych przepisów już w 2024 r., co oznacza, że podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 r.