Oferta

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to nie tylko ustawowy obowiązek weryfikacji rocznego sprawozdania – to praktyczne rekomendacje dla całego przedsiębiorstwa.

Na czym polega usługa badania sprawozdań finansowych?

Kancelaria Rachunkowa „Partner” Maciejewska Sp. k. zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2774/51a/2015 a dnia 09.02.2015 roku jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i uzyskała numer 3993.

Kancelaria Rachunkowa „Partner” Sp. z o.o. zgodnie z decyzją Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 472/8/37/2002/ z dnia 23.04.2002 roku jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i uzyskała numer 2669.