Oferta

Kadry i płace

Oferujemy prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy oraz stałe doradztwo kadrowe. Nasza oferta obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Nasza oferta: