Zwolnienia z obowiązku kas fiskalnych w 2024 r.

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

WAŻNE

Z końcem 2023 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie określające zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązywało ono w latach 2022–2023. MF wydał kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas. Będzie ono obowiązywało w 2024 r. Dobrą informacją dla klientów biur rachunkowych jest to, że zakres dotychczas stosowanych zwolnień nie uległ zmianie.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2023 r. poz. 2605