11 Listopada 2023-święto przypadające w sobotę a odbiór dnia wolnego

W listopadzie 2023 Narodowe Święto Niepodległości (11 Listopada) przypada w sobotę, co obniża wymiar czasu pracy – należy udzielić pracownikom innego dnia wolnego w obowiązującym okresie rozliczeniowym.
Dzień wolny można zaplanować z góry dla całego zakładu lub po indywidualnym uzgodnieniu z pracownikami na dzień przez nich wskazany.
Do przepracowania w listopadzie dla pełnego etatu: 160 godzin (nie więcej niż 20 dni). W przypadku zatrudnionych w niepełnym wymiarze należy zaplanować nie wiecej, niż:

  • dla 1/2 etatu 80 godzin,
  • dla 1/4 etatu 40 godzin,
  • dla 1/8 etatu 20 godzin itd.