30 września mija termin za zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Do 30 września należy zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.

Natomiast do KRS należy je wysłać nie później niż w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia.