Czas do 17.października na zmianę urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. Jeżeli przejście nastąpi od 1 stycznia 2023 r., zawiadomienie należy złożyć w terminie do 17 października 2022 r.

Kryterium przychodowe – 3 mln euro

Przychód stanowiący kryterium podlegania pod wyspecjalizowany urząd skarbowy określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT albo deklaracje VAT.

Podstawowym wyznacznikiem jest sprawozdanie finansowe. Pod uwagę bierze się przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług. Jeżeli przychodu netto nie można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego, przyjmuje się jego wysokość ustaloną na podstawie zeznania podatkowego CIT.