Prognoza składek ZUS na 2023 r. – historyczny wzrost

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, od którego zależy wysokość składek ZUS przedsiębiorców ma wynieść 6 935,00 zł (w roku obecnym 5 922,00 zł). Podstawę składek ZUS stanowi 60% tej kwoty, a zatem 4 161,00 zł. Jeśli prognozy się potwierdzą, można spodziewać się wzrostu płatności o ponad 200,00 zł miesięcznie na składkach społecznych.

Do pełnych składek zus płaconych co miesiąc należy doliczyć jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ostateczna kwota przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego do obliczeń zostaje podawana do wiadomości publicznej zazwyczaj w listopadzie, w formie obwieszczenia

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji tutaj: https://www.pit.pl/aktualnosci/bedzie-historyczna-podwyzka-skladek-zus-dla-przedsiebiorcow-1007385