Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji w Polsce, w przyszłym roku nastąpią dwie zmiany w wynagrodzeniu minimalnym.

W dniu 13.09.2022, podczas konferencji premiera ogłoszono przyjętą przez Radę Ministrów w rozporządzeniu stawkę minimalnego wynagrodzenia na 2023 r.

– Od stycznia do czerwca wynagrodzenie minimalne wyniesie: 3 490,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 22,80 zł).

– Od lipca do  grudnia: 3 600,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 23,50 zł).

30 % minimalnego wynagrodzenia jest podstawą do naliczania preferencyjnych składek ZUS, a co za tym idzie, prócz oczywistego wzrostu obciążeń, przedsiębiorców czeka zmiana ich wysokości w trakcie roku.