Projekt podwyżki stawek za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych

13 października 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia, którego celem jest podwyżka stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Według tych stawek pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Według projektu maksymalna wysokość powyższych stawek ma wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł);

2) dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);

3) dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA!

Zapowiadane w projekcie podwyżki są od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców i ich pracowników. Stosowane obecnie stawki nie odzwierciedlają bowiem faktycznego kosztu używania pojazdów prywatnych na rzecz pracodawców.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych – opublikowany 13 października 2022 r. na www.legislacja.gov.pl