Obowiązkowa e-faktura dopiero od 2024 r.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 2024 r.

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Faktura po jej wystawieniu jest wysyłana do systemu finansowo – księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF) po czym jest dostępna w systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Zalety:

  • archiwizowanie e-faktur w KSeF przez 10 lat. Przedsiębiorca zatem nie musi martwić się o archiwizowanie faktur we własnych systemach IT.
  • wprowadzenie jednego standardu faktury
  • zmiana dokumentów papierowych i elektronicznych na dane cyfrowe
  • brak duplikatów faktur