Stawki VAT w 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. – rozporządzenie

2 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wynika z niego, że w 2023 r. zostanie m.in. utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Z końcem 2022 r. zakończy się okres stosowania obniżonych stawek VAT:

  • do 0% na gaz ziemny zamiast 23%,
  • do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
  • do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%.

Na podstawie rozporządzenia o stawkach VAT na 2023 r. zostanie natomiast utrzymana obniżka VAT na żywność do 0%. Od 1 stycznia 2023 r. przywrócone też zostaną stawki, które były stosowane przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli:

  • na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 8%,
  • na gaz ziemny 23%,
  • na energię elektryczną i cieplną 23%,
  • na paliwa silnikowe 23%.

UWAGA!

Podwyżka stawek VAT na sprzedaż gazu, energii i paliw z pewnością wpłynie na koszty prowadzenia działalności. Ten efekt ma zminimalizować zamrożenie cen energii elektrycznej – przyznawane na warunkach określonych w specjalnej ustawie. Rząd planuje także zamrożenie cen gazu, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby miało ono obejmować także przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 – Dz.U. z 2022 r. poz. 2495