Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów

Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wyniesie 0,89 zł, a dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmieni się wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

W wyniku zmiany przepisów maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

  • dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł);

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (obecnie 0,8358 zł);

  • dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);
  • dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą stosowane nowe stawki.

Podstawa prawna

  • §1 – 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. z 2023 r. poz. 5
  • § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. Nr 27 poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 5