Termin rozliczenia rocznego CIT będzie przełożony

MF planuje wydanie rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno terminu składania CIT-8, jak i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Przedstawiamy komunikat MF wydany w tej sprawie.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło:

komunikat MF z 7 lutego 2023 r. “MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.” opubl. mf.gov.pl