Uncategorized

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2023 r.

Osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody z 2022 r. będą niższe niż 9 654 400 zł, mogą w 2023 r. prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Jeśli limit zostanie przekroczony powstanie obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czas do 17.października na zmianę urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. Jeżeli przejście nastąpi od 1 stycznia 2023 r., zawiadomienie należy złożyć w terminie do 17 października 2022 r. Kryterium przychodowe – 3 mln euro Przychód stanowiący kryterium podlegania pod wyspecjalizowany urząd skarbowy określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT …

Czas do 17.października na zmianę urzędu skarbowego Read More »

Prognoza składek ZUS na 2023 r. – historyczny wzrost

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, od którego zależy wysokość składek ZUS przedsiębiorców ma wynieść 6 935,00 zł (w roku obecnym 5 922,00 zł). Podstawę składek ZUS stanowi 60% tej kwoty, a zatem 4 161,00 zł. Jeśli prognozy się potwierdzą, można spodziewać się wzrostu płatności o ponad 200,00 zł miesięcznie na składkach społecznych. Do pełnych składek zus płaconych co miesiąc należy …

Prognoza składek ZUS na 2023 r. – historyczny wzrost Read More »

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji w Polsce, w przyszłym roku nastąpią dwie zmiany w wynagrodzeniu minimalnym. W dniu 13.09.2022, podczas konferencji premiera ogłoszono przyjętą przez Radę Ministrów w rozporządzeniu stawkę minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. – Od stycznia do czerwca wynagrodzenie minimalne wyniesie: 3 490,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 22,80 zł). – Od lipca do  grudnia: 3 600,00 zł brutto miesięcznie (stawka godzinowa 23,50 zł). 30 % minimalnego …

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. Read More »

Nowe oświadczenie PIT-2 na 2023 r.

Na  stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowy wzór oświadczenia PIT-2, który będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023. Formularz został rozszerzony o zmiany w PIT wprowadzone Polskim Ładem i zawiera szereg oświadczeń podatnika. Prócz zezwolenia na zmniejszanie przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą zaliczkę, na druku znalazły się również oświadczenia dot. spełniania warunków do ulg, np. „ulgi na powrót”, czy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu …

Nowe oświadczenie PIT-2 na 2023 r. Read More »