Uncategorized

Walka ze stresem bez oszczędności podatkowych – interpretacja indywidualna dyrektora KIS

Zakup fotela masującego nie jest kosztem uzyskania przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytał o to przedsiębiorca zajmujący się doradztwem w zakresie informatyki. Nadzoruje on m.in. projekty IT związane z wdrożeniem systemu zarządzania ruchem torowym w kilku krajach Europy. W tym celu odbywa spotkania z kontrahentami zarówno w biurze, jak i w formie zdalnej. Przedsiębiorca kupił do swojego biura fotel masujący, by – jak twierdził – zachęcić kontrahentów do spotkań …

Walka ze stresem bez oszczędności podatkowych – interpretacja indywidualna dyrektora KIS Read More »

Zmiany w Kodeksie Pracy od 26.04.2023 r.

Zwolnienie od pracy z nagłych powodów Kolejnym, nowym uprawnieniem wprowadzanym ustawą nowelizującą jest prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Wniosek o udzielenie zwolnienia będzie wiążący dla pracodawcy, przy czym …

Zmiany w Kodeksie Pracy od 26.04.2023 r. Read More »

Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r.

Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej. Będzie ona polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (na pisemny/elektroniczny wniosek pracownika lub na polecenie pracodawcy), w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Obowiązywać będą 4 formy pracy zdalnej: wyłącznie praca zdalna (na stałe; dawniej telepraca),praca zdalna na wniosek jednej ze stron (okresowo),praca zdalna w związku z pandemią i stanem zagrożenia epidemicznego,okazjonalna …

Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r. Read More »

Termin rozliczenia rocznego CIT będzie przełożony

MF planuje wydanie rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno terminu składania CIT-8, jak i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Przedstawiamy komunikat MF wydany w tej sprawie. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na: Źródło: komunikat MF z 7 lutego 2023 r. “MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.” opubl. …

Termin rozliczenia rocznego CIT będzie przełożony Read More »

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów

Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wyniesie 0,89 zł, a dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. 17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów …

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów Read More »

Stawki VAT w 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. – rozporządzenie 2 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wynika z niego, że w 2023 r. zostanie m.in. utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Z końcem 2022 r. zakończy się okres stosowania obniżonych stawek VAT: Na podstawie rozporządzenia o stawkach …

Stawki VAT w 2023 r. Read More »

Projekt podwyżki stawek za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych

13 października 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia, którego celem jest podwyżka stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Według tych stawek pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Według projektu maksymalna wysokość powyższych stawek ma wynosić: 1) dla samochodu osobowego: 2) dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł); 3) dla motoroweru – 0,42 zł …

Projekt podwyżki stawek za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych Read More »

Obowiązkowa e-faktura dopiero od 2024 r.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 2024 r. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Faktura po jej wystawieniu jest wysyłana do systemu finansowo – księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF) po czym jest dostępna w systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta. Zalety: archiwizowanie e-faktur w KSeF przez 10 lat. Przedsiębiorca zatem nie musi martwić się o archiwizowanie faktur …

Obowiązkowa e-faktura dopiero od 2024 r. Read More »

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2023 r.

Osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody z 2022 r. będą niższe niż 9 654 400 zł, mogą w 2023 r. prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Jeśli limit zostanie przekroczony powstanie obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czas do 17.października na zmianę urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. Jeżeli przejście nastąpi od 1 stycznia 2023 r., zawiadomienie należy złożyć w terminie do 17 października 2022 r. Kryterium przychodowe – 3 mln euro Przychód stanowiący kryterium podlegania pod wyspecjalizowany urząd skarbowy określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT …

Czas do 17.października na zmianę urzędu skarbowego Read More »